Formål

PLAY er en uavhengig forening med formål å bidra til at barn med funksjonsnedsettelse i Zambia får tilbud om fysioterapitjeneste. Organisasjonen arbeider for at disse barna, gjennom oppsøkende fysioterapitjeneste, får mulighet til deltakelse, læring og aktivitet ut fra egne forutsetninger

Om PLAY

PLAY er startet av barnefysioterapeuter i Sarpsborg og Fredrikstad i mai 2011. Målet er å gi barn med funksjonsnedsettelse i Zambia tilbud om fysioterapitjeneste de ellers ikke ville fått slik at de får en lettere hverdag.

Det offentlige helsevesenet i Zambia gir tilbud om fysioterapi, men man må klare å komme seg til nærmeste sykehus og betale en liten sum for å kunne benytte seg av det. Dette er for mange umulig å få til.

Over 70 % av zambiere lever i fattigdom, og forventet levealder er ca 52 år. I en slik virkelighet er det ikke alltid lett for familier å gi gode utviklingsmuligheter for barn med funksjonsnedsettelser. Mange foreldre har også liten eller ingen kunnskap om barnas utfordringer og muligheter, og de blir ofte stigmatisert i lokalsamfunnet. PLAY ønsker å hjelpe foreldrene til disse barna med å gi dem en bedre oppvekst og framtid gjennom å dele kunnskap.

Foreningen samarbeider med barnefysioterapeut Inger Gretland som er bosatt i Zambias hovedstad Lusaka. Hun reiser ut til barna og informerer om diagnoser, gir råd og veiledning, behandler, lager treningsprogram og tilrettelegger med enkle hjelpemidler som kan lages lokalt.