Inger på Norgestur

I nesten hele september har Inger vært i Norge, og hun har blant annet brukt tiden till å besøke noen av bidragsyterne. Blomsterøya barnehage har vært engasjert i PLAY i over ett år, og de satte stor pris på et besøk med bildeframvisning. Ungene har i løpet av året hatt forestilling hvor de eldste barna i forkant hadde et lite foredrag for tilhørerne om Zambia, og de har hatt kunstutstilling med salg av bilder. Alle inntektene har gått til PLAY sitt arbeid. Det var utrolig flott å høre hvor mye barna hadde lært om Zambia, og de var veldig aktive og interesserte når Inger fortalte om sitt arbeid og sin hverdag.

PLAY har fått donert brukte hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Østfold, og Inger hadde et lunsjforedrag der som takk for bidragene. De ansatte bidro fra egen lomme med midler til frakt av flere hjelpemidler, så da vet vi at det kan komme flere gåstativer, stoler m.m. som kan komme barna i Zambia til gode. Utrolig hyggelig med et sånt initiativ!

Se også artikkel fra Fredrikstad Blad

Endringer i styret

Årsmøte i PLAY ble avholdt i Sarpsborg 24. april. Styreleder Hanne Henriksen og styremedlem Ellen Irene Sundfør Johansen takket for seg. En stor takk til dem for innsatsen deres gjennom PLAY´s to første år. Ragnhild Gretland overtar som styreleder. Håkon Andersen og Hanne Kristin Huseby er nye styremedlemmer. Velkommen!


Vi er i gang igjen!

Etter en periode med venting på å få papirer i orden er Inger nå i gang igjen med arbeid på klinikker i Lusaka. Hun jobber ca seks timer pr uke fordelt på to klinikker - Chelstone og Bauleni. Dette er klinikker som ligger i områder med store compounds (fattigstrøk), og det er mange barn med funksjonshemminger og lite tilbud om fysioterapi. PLAY's bidrag er derfor svært kjærkomment. Inger undersøker og behandler barna sammen med frivillige fra CBIA (Community Based Intervention Association).


Arbeid i felt

PLAY er godt i gang med sitt arbeid. Gjennomsnittlig arbeidstid ute i felt er nå 11 timer pr uke, fordelt på 6 klinikker i Lusaka-området. Hver klinikk jobber jeg med 2-5 barn, avhengig av barnets behov og antallet barn som møter til klinikk. Det betyr at PLAY nå bidrar til at opp til 30 barn har tilgang til gratis fysioterapi hver uke!


Hjelpemidler i APT-teknikk

I Zambia fins det ingen hjelpemiddelsentral å henvende seg til når man har behov for tekniske hjelpemidler. Foreldre må selv kjøpe hjelpemidler, og det er et svært begrenset utvalg i salg. Tre unge menn med senskader etter polio har startet et verksted - Apters- som lager stoler, rullatorer, ståstativ og mye annet i papp. Teknikken går ut på å lime sammen flere lag med papp som så presses sammen i en spesialpresse slik at det blir et fhv kraftig materiale. De tar mål av det enkelte barn og spesialtilpasser hjelpemidlene. Siden materialene er billige blir det dermed mulig for langt flere foreldre å anskaffe disse enkle hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen litt lettere.