Hvordan støtte PLAY

Du kan velge å støtte PLAY med en enkeltgave eller bli fast giver. Dersom du ønsker å gi månedlig, ber vi om at du setter opp et fast trekk fra konto. Slik sparer vi administrasjonsutgiftene knyttet til å bruke avtalegiro.

Kontonummer: 6105.06.73269
Adresse: PLAY, Wilbergjordet 17c, 1605 Fredrikstad

For de som betaler fra utlandet:
IBAN: NO286105.06.73269
SWIFT: NDEA NO KK

Hva går pengene til

Midlene som samles inn vil bli brukt til å kjøpe fysioterapitjenester til barn med funksjonsnedsettelse. Vår samarbeidspartner Inger Gretland vil drive omreisende virksomhet i Lusaka og omegn, tilsvarende den norske kommunefysioterapeuten.

Det vil også være aktuelt å holde kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelse, og midler kan da bli brukt til å dekke kostnader knyttet til dette.

PLAY ønsker å holde administrasjonsutgiftene på et minimum, og styret arbeider på frivillig basis.