Samarbeidspartner

Vår samarbeidspartner i Zambia er Inger Gretland. Hun er videreutdannet barnefysioterapeut og har vært ansatt i Sarpsborg kommune i 12 år. I 2009 hadde hun permisjon og jobbet 13 måneder som fysioterapeut i Zambia gjennom Fredskorpset. Nå er hun ansatt i Dynamic Physical Therapy, som er et privat institutt i Lusaka, og jobber der den tiden hun ikke er ute på oppdrag for PLAY.

Inger samarbeider med Community Based Intervention Association (CBIA), og reiser sammen med dem ut til klinikker i "compounds" i Lusaka. Der får barn med funksjonshemming og deres foreldre tilbud om ukentlig oppfølging av fysioterapeut og spesialpedagog. Behovet er enormt, og CBIA bruker derfor også frivillige til å hjelpe til med å drive klinikkene. Fysioterapiressursene strekker ikke til for å se alle barna i løpet av den tiden som er til rådighet. PLAY´s bidrag i form av en ekstra fysioterapeut er derfor svært kjærkomment.